Module Zicht op

Module Zicht op

Zicht op en grip op uw financiële bedrijfsvoering.

Module

Door de unieke samenwerking tussen Checkpoint IC en Schulinck is deze nieuwe praktische kwalititeitsapplicatie nu exclusief beschikbaar voor de gebruikers van Grip op.

Is voor u het realiseren van uw financiële doelstellingen en beheerste financiële uitvoering is groot belang?
Wilt u in control zijn en houdt u graag zicht op de kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van de toepassing van wet- en regelgeving van het sociaal domein binnen uw gemeente? 

Maak als gebruiker van de Grip op aanvullend gebruik van de management tool Zicht op!

Met de verrijking van de Module Zicht op heeft u een unieke koppeling van financiële controle- en beheersingsmechanismen en juridische kennis in handen. Omdat zowel de actuele wet- en regelgeving als uw gemeentelijk beleid integraal onderdeel uitmaken van Zicht op en Grip op bestaat er een totaalbeeld van de gezamenlijk te gebruiken content en is hierin geen verschil van inzicht. Elke discipline maakt immers gebruik van hetzelfde bronbestand; ook de kwaliteitsmedewerker en interne controleur. 

Wat biedt de Module Zicht op u?

  • Een overzichtelijk rapport met uw tussentijdse- en eindverantwoordingen met de controlecyclus
  • Inzicht in de bedrijfsvoering op het sociaal domein
  • Inzicht in risico’s en handvaten om maatregelen te nemen
  • Inzicht in rechtmatigheid, financiële beheers handelingen en organisatorische prestaties.
  • Eenvoudig schakelen tussen Grip op en Module Zicht op en vice versa
  • Klik hier en bekijk alle voordelen
Waar u met Grip op over de complete wet- en regelgeving en (uitvoering) van uw gemeentelijk beleid beschikt, houdt u met de Module Zicht op grip op de kwaliteit van bedrijfsvoering, inclusief het financiële deel.

Waarom deze managementtool?

De 3 decentralisaties waren de grootste transformaties in het sociaal domein sinds jaren. Een majeure operatie die gepaard gingen met enorme verantwoordelijkheden. De financiële risico's namen daarmee ook toe en daarmee de noodzaak zicht te hebben op: het realiseren van uw financiële doelstellingen en beheerste financiële uitvoering is van groot belang. 

Met de antwoorden in Zicht op en krijgt u volledig inzicht en financiële controle.

Contact

Wilt u meer informatie over de Module Zicht op? Neem contact op met accountmanagement:

Ook te bereiken via 077 - 475 8018

Persbericht

Lees hier het persbericht over de samenwerking tussen Schulinck en Checkpoint IC.

Afbeelding