Neem contact op

Wolters Kluwer heeft modelbeschikkingen opgesteld waarin het besluit van de gemeente op een eenvoudige manier (B1-niveau) aan burgers wordt uitgelegd. 

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeenten en burger. Hierin staan namelijk de rechten en plichten van burgers. Het is uiteraard belangrijk dat deze beschikkingen juridische correct zijn. Daarnaast moeten burgers het besluit ook kunnen begrijpen. Het ontwikkelen van goede modelbeschikkingen kan voor gemeenten een tijdrovende klus zijn.

Wij hebben daarom modelbeschikkingen opgesteld op het gebied van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet. In deze modelbeschikkingen wordt het besluit op een eenvoudige manier duidelijk uitgelegd. De teksten zijn op taalniveau B1 geschreven. In de beschikking zijn alle juridische elementen opgenomen. Daarnaast is er nog voldoende ruimte om uw besluit – op grond van de individuele situatie van de burger – te motiveren.

Stuur een e-mail naar marketing@wolterskluwer.com met daarin het vakgebied waarvan u een voorbeeld wilt ontvangen en wij sturen u het voorbeeld toe:

  • Participatiewet | Buiten behandeling stellen aanvraag bijstand
  • Participatiewet | Terugvordering wegens schending inlichtingenplicht
  • Participatiewet | Terugvordering algemene bijstand wegens achteraf ontvangen middelen
  • Jeugd | Intrekken PGB – niet voldaan aan voorwaarden
  • Jeugd | Toekennen jeugdhulp (natura)
  • Jeugd | Afwijzen aanvraag jeugdhulp (gebruikelijke hulp)
  • Wmo | Toekenning hulp bij het huishouden (natura)
  • Wmo | Afwijzing aanvraag – woning niet bestemd om hele jaar bewoond te worden
  • Wmo | Toekenning pgb voor begeleiding

U ontvang direct een duidelijk voorbeeld. U heeft keuze uit 9 beschikbaar gestelde beschikkingen. In totaal hebben we bij 150 Schulinck Klare Taal beschikkingen opgemaakt, verdeeld over 4 vakgebieden binnen het sociaal domein.

Door gebruik te maken van het pakket modelbeschikkingen van Wolters Kluwer kiest u voor juridisch correcte communicatie en heldere formulering van uw besluiten.

Contact

Neem contact op met onze account managers voor een duidelijke uitleg.

Neem contact op