Erg leerzaam waren de besproken casussen en de inbreng van medecursisten.