Het meest leerzaam was wetskennis versus praktijkvoorbeelden en gezamenlijk oefenen van casussen.