Heldere uitleg over hoe de AVG zich verhoudt tot de Participatiewet.