Door de unieke samenwerking tussen Checkpoint IC en Schulinck is deze nieuwe praktische kwalititeitsapplicatie nu exclusief beschikbaar voor de gebruikers van Grip op.

Is voor u het realiseren van uw financiële doelstellingen en beheerste financiële uitvoering is groot belang?
Wilt u in control zijn en houdt u graag zicht op de kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van de toepassing van wet- en regelgeving van het sociaal domein binnen uw gemeente?

Maak als gebruiker van de Grip op aanvullend gebruik van de tool Zicht op!

Met de verrijking van de Module Zicht op heeft u een unieke koppeling van financiële controle- en beheersingsmechanismen en juridische kennis in handen. Omdat zowel de actuele wet- en regelgeving als uw gemeentelijk beleid integraal onderdeel uitmaken van Zicht op en Grip op bestaat er een totaalbeeld van de gezamenlijk te gebruiken content en is hierin geen verschil van inzicht. Deze tool is uitermate geschikt voor kwaliteitszorg en geeft toetsers, kwaliteitsmedewerkers, interne controleurs en managers waardevolle inzichten. Elke discipline maakt immers gebruik van hetzelfde bronbestand; ook de kwaliteitsmedewerker en interne controleur.

Wat biedt de Module Zicht op u?

 • Alle checklists die nodig zijn voor uitvoering van de wetten binnen het sociaal domein
 • Een overzichtelijk rapport met uw tussentijdse- en eindverantwoordingen met de controlecyclus
 • Inzicht in de bedrijfsvoering op het sociaal domein
 • Inzicht in risico’s en handvaten om maatregelen te nemen
 • Inzicht in rechtmatigheid, financiële beheers handelingen en organisatorische prestaties.
 • Eenvoudig schakelen tussen Grip op en Module Zicht op en vice versa
 • Doeltreffende ondersteuning bij de controle op organisatorische prestaties
 • Aanpak van interne beheersing, waarbij interne controle een onderdeel vormt
 • Controle van de decentralisaties via financiële beheersing
 • Complete beheersing van de financiële bedrijfsvoering voor de decentralisaties
 • Controle op rechtmatigheid
 • De doelstellingen vanuit zowel de wet- en regelgeving als uw gemeentelijk beleid
 • de kwaliteit van de uitvoering. De focus ligt op organisatorische maatregelen, de financiën en de juridische aspecten. De controles vinden gedurende het begrotingsjaar plaats met periodieke rapportages voor het management
Waar u met Grip op over de complete wet- en regelgeving en (uitvoering) van uw gemeentelijk beleid beschikt, houdt u met de Module Zicht op grip op de kwaliteit van bedrijfsvoering, inclusief het financiële deel.

Waarom deze managementtool?

De 3 decentralisaties waren de grootste transformaties in het sociaal domein sinds jaren. Een majeure operatie die gepaard gingen met enorme verantwoordelijkheden. De financiële risico’s namen daarmee ook toe en daarmee de noodzaak zicht te hebben op: het realiseren van uw financiële doelstellingen en beheerste financiële uitvoering is van groot belang.

Met de antwoorden in Zicht op en krijgt u volledig inzicht en financiële controle.

Contact

Wilt u meer informatie over de Module Zicht op? Neem contact op met accountmanagement:

Ook te bereiken via 077 – 475 8018

 

Afbeelding