Jurdisch Advies Jeugd & Wmo

Jurdisch Advies Jeugd & Wmo

Advies
Bewaren in kennisdossier

De uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015 kan complexe vragen met zich meebrengen. Deze wetten kennen veel open normen en er is veel beleidsruimte voor gemeenten. Doordacht en helder beleid helpt bij het maken van goede beoordelingen en het opstellen van zorgvuldige beschikkingen. Schulinck kan u hierbij ondersteunen.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld toetsen of uw beleid voldoet aan de geldende wet- en regelgeving of uw beleid aan de hand van uw wensen herschrijven.  Ook kunnen we meedenken in complexe casuïstiek en ondersteunen bij bezwaar- en beroepszaken.

Hieronder vindt u een beschrijving van onze diensten. Neem voor meer informatie of specifieke vragen kunt u een e-mail sturen of bellen met onderstaand telefoonnummer.

Beleid - opstellen en toetsing

Schulinck kan u helpen uw gemeentelijk jeugdhulp- en Wmo-beleid verder te ontwikkelen. Natuurlijk geheel conform de Jeugdwet en aanverwante regelgeving. Onze juristen hebben ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke verordeningen, beleidsregels en nadere regels in het kader van de Jeugdwet en Wmo 2015. Schulinck kan uw gemeente extra ondersteuning bieden door:

  • Beleid op te stellen
  • Beleid te harmoniseren door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op één lijn te brengen
  • Gemeentelijk beleid te toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten.

Beschikkingen - advies en maatwerk

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Aan dit document ontleent de burger zijn rechten en plichten, zoals waar de cliënt aanspraak op heeft. Hierbij kunt u denken aan maatwerkvoorziening of pgb en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Beschikkingen moeten dus zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn. Schulinck kan u bijstaan bij het juridisch juist en begrijpelijk formuleren van beschikkingen.

Advies over bezwaar- en beroepszaken

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken uitbesteden aan Schulinck. Dit kan op verschillende manieren:

  • We kunnen ondersteunen bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep
  • U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven.
  • We kunnen u vertegenwoordigen bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter.
  • We kunnen de beslissing op bezwaar voor u schrijven of u daarbij ondersteunen. Verzoekschrift gesloten jeugdhulp - opstellen en advies

Juridische ondersteuning op casusniveau

Schulinck kan u ondersteunen bij deze complexe casussen in het kader van de Jeugdwet en Wmo 2015. Na bestudering van het dossier en een gesprek over de casus adviseren wij u over de aan te bevelen vervolgstappen. Dit advies is in overeenstemming met de verschillende wetgeving, het gemeentelijke beleid en de jurisprudentie.

Door onze juridische expertise al in de toegangsfase in te schakelen kunnen eventuele bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk worden voorkomen.