Woningaanpassing vs. Primaat van verhuizing

Woningaanpassing vs. Primaat van verhuizing

Voordat het college het verhuisprimaat toepast, moet een belangenafweging worden gemaakt tussen het aanpassen van de huidige woning of het verhuizen naar een andere woning.

Infographic
Bewaren in kennisdossier
14 februari 2018

Voordat het college het verhuisprimaat toepast, moet een belangenafweging worden gemaakt tussen het aanpassen van de huidige woning of het verhuizen naar een andere woning. Bij de belangenafweging kunnen diverse factoren een rol spelen.
Het college moet uit eigen beweging een onderzoek instellen naar de factoren die in het kader van de belangenafweging een rol kunnen spelen. Bekijk de infographic van Schulinck

Reageren