Vaststellen hoogte pgb voor hulp bij het huishouden

Vaststellen hoogte pgb voor hulp bij het huishouden

Infographic
Bewaren in kennisdossier
08 april 2019

Hoe stelt u de hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) vast voor hulp bij het huishouden? Met dit handige schema kunt u dit eenvoudig vaststellen. Het geeft grafisch de hoofdregel en het uitgangspunt weer. Verder wordt weergegeven dat de hoogte van het pgb voor hulp bij het huishouden afhankelijk is van de wens van cliënt door wie het pgb wordt uitgevoerd: door een instelling, door een professional niet werkzaam bij instelling, of door iemand uit het sociaal netwerk. U kunt het schema downloaden door op de afbeelding te klikken en deze op te slaan. 

Reageren