Het abonnementstarief

Het abonnementstarief

Vanaf 2019 gaat er een nieuwe bijdrage gelden voor Wmo-voorzieningen

Infographic
Bewaren in kennisdossier
10 december 2018

Vanaf 2019 gaat er een nieuwe bijdrage gelden voor Wmo-voorzieningen. Deze nieuwe bijdrage is een opstap naar een volledige nieuwe bijdrage-systematiek die in zal gaan per 2020.

De belangrijkste wijzigingen zijn in deze infographic in kaart gebracht.

Reageren