Werkwijze onderzoek fraude

Werkwijze onderzoek fraude

Het college kan op grond van zijn algemene onderzoeksbevoegdheid de rechtmatigheid van de verstrekte en de te verstrekken bijstand controleren. Dit kan met heronderzoeken.

Infographic
Bewaren in kennisdossier
13 juni 2018

Het gebruik van risicoprofielen kan soms ontoelaatbaar zijn in verband met het discriminatieverbod. Het verkregen bewijs naar aanleiding van dat onderzoek mag dan niet gebruikt worden in besluitvorming. Het schema toont aan in welke gevallen het gebruik van risicoprofielen wel en niet zijn toegestaan.

Klik op onderstaande afbeelding om de infographic in PDF te bekijken.

Reageren