Voorinburgering en brede intake

Voorinburgering en brede intake

Men kan niet vroeg genoeg beginnen met de integratie van asielstatushouders

Infographic
Bewaren in kennisdossier
17 oktober 2019

Men kan niet vroeg genoeg beginnen met de integratie van asielstatushouders. Integratie tijdens verblijf in het AZC wordt daarom in de nieuwe Wet inburgering 2021 verankerd.

 

Reageren