Verzorging Jeugdhulp

Verzorging Jeugdhulp

Persoonlijke verzorging van kinderen wordt vanaf 2018 deels overgeheveld vanuit de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Infographic
Bewaren in kennisdossier
31 oktober 2017

Met de nieuwe afbakening wordt aangesloten bij de afbakening van persoonlijke verzorging voor volwassenen tussen de Zvw en de Wmo 2015.

Wilt u de infographic downloaden? Klik op de afbeelding om deze op te slaan. 

Reageren