Omvang van jeugdhulp bepalen

Omvang van jeugdhulp bepalen

Gemeenten moeten onderzoeken of jeugdigen met een hulpvraag jeugdhulp nodig hebben.

Infographic
Bewaren in kennisdossier
25 september 2018

Uit dit onderzoek kan blijken dat de jeugdige behoefte heeft aan ondersteuning.

Het is niet altijd nodig dat de gemeente voor deze hele behoefte aan hulp jeugdhulp inzet. Hieronder leggen we uit welke vragen beantwoord moeten worden.

Reageren