Dyslexie en de Jeugdwet

Dyslexie en de Jeugdwet

Dyslexiezorg valt gedeeltelijk onder de jeugdhulpplicht van gemeenten

Infographic
Bewaren in kennisdossier
25 juni 2019

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft verduidelijkt welk deel onder de Jeugdwet valt. Dit is weergegeven in deze infographic.

Reageren