Omgevingsvergunningen nu en na 2021

Omgevingsvergunningen nu en na 2021

De infographic die direct duidelijkheid geeft

Infographic
Bewaren in kennisdossier
24 oktober 2018

In deze infographic zijn de belangrijkste wijzigingen voor de
omgevingsvergunning bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet weergegeven.

De opzet van de Omgevingswet is om de bureaucratie te verminderen. Zoveel mogelijk activiteiten worden via algemene regels geregeld.

Bekijk deze infographic volledig door op de afbeelding te klikken en deze te openen in PDF. 

Reageren