Nieuwbouw bij spoorwegen

Nieuwbouw bij spoorwegen

Trillingshinder in het bestemmingsplan

Infographic
Bewaren in kennisdossier
16 september 2019

Bij het opstellen van een bestemmingsplan waarbij zich in minder dan 250 meter van het
plangebied een spoor bevindt, kunnen zich wat betreft nieuwbouw drie situaties voordoen welke op onderstaande infographic staan weergegeven. Klik op de afbeelding om de PDF te openen.

Reageren