Incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Samen ontwikkelen leidt tot meer rendement

Wilt u met meer mensen in uw organisatie een opleiding, cursus of training volgen via Schulinck? Vaak zijn onze incompany-opleidingen al goedkoper voor uw organisatie vanaf een beperkt aantal deelnemers. Daarnaast bespaart u op de reiskosten en reistijd, door het gemak van het gebruik van uw eigen locatie. Met een incompany opleiding kunt uw opleidingswensen en behoeften nog meer op maat afstemmen, daarnaast nemen wij graag uw gemeentelijk beleid mee bij de uitvoering van de trainingsdag.

De Incompany opleidingen van Schulinck hebben de Cedeo-erkenning met een gemiddelde klanttevredenheid van 9,5!

Kies uw trainingsonderwerp met een Incompany opleiding

Heeft u interesse in een incompany opleiding van Schulinck bij uw organisatie? Wij kunnen naar wens onze programma's afstemmen op uw organisatie. Ook is het bij een incompany opleiding mogelijk aanpassingen door te voeren in het programma, waardoor de dag nog meer van toepassing is op uw organisatie. Bij elke trainingsdag hoort een syllabus of een boek, afhankelijk van het gekozen trainingsonderwerp. Voor u is het belangrijk om te weten wat de deelnemers hebben gewaardeerd aan de opleiding. Elke incompany training wordt nadat de cursus heeft plaatsgevonden online geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden met u als opdrachtgever gedeeld. Neem contact met Liesbeth Bergsma op om de mogelijkheden te bespreken via telefoonnummer:  077 – 3902621 of stuur een e-mail naar cursus@schulinck.nl.

Meer voordelen Incompany opleiding

Wilt u uw afdeling op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken of wilt u juist een verdiepingsslag aanbrengen op een onderwerp binnen het sociaal domein bij Schulinck opleiding bent u aan het goede adres. Schulinck heeft een inhoudelijk juridische helpdesk voor haar klanten in het sociaal domein, daardoor weten wij als geen ander wat de knelpunten zijn in de markt en wat de antwoorden of oplossingen hiervoor zijn. Dit vertalen wij ook door in onze trainingen. Dat maakt een incompany opleiding van Schulinck uniek. De Incompany opleidingen en trainingen van Schulinck zijn doeltreffende manieren om specifieke kennis weer up-to-date te krijgen, zodat u de leerstof gelijk in de praktijk kunt toepassen.

Volledig afgestemd op uw wensen

De incompany opleidingen, -trainingen en -workshops worden qua inhoud en organisatie volledig afgestemd op uw wensen. Zo kunt u aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen denken:

Participatiewet

 • Bestuurlijke boete
 • Voorliggende voorzieningen
 • Bijzondere doelgroepen in de Participatiewet

 • Kostendelersnorm
 • Loonkostensubsidie
 • Bijzondere Bijstand
 • Gezamenlijke huishouding
 • Bijzondere bijstand voor soorten bewindvoering
 • Individuele inkomenstoeslag en -studietoeslag

Schuldhulpverlening

 • Fraudeschulden
 • Verplichtingen opleggen o.g.v. Wgs
 • Aanvraagprocedure
 • Beschikkingen
 • Weigeren en beëindigen schuldhulp
 • Breed wettelijk moratorium
 • Nieuwe regelgeving
 • Actualiteiten en rechtspraak

Wmo

 • Melding en aanvraag
 • Onderzoek en advisering
 • Verstrekkingsvormen op grond van de Wmo  waaronder het Pgb
 • Persoonskenmerken, behoeften en voorkeuren
 • Eigen verantwoordelijkheid/ eigen mogelijkheden
 • Bijdrage in kosten
 • Afbakening met andere wetten (o.a. Wlz)
 • Privacy en gegevensuitwisseling
 • Toezicht en handhaving

Jeugd

 • Procedure toegang jeugdhulp; hoe komt het jeugdhulpbesluit tot stand en van wie is toestemming vereist
 • Het jeugdstelsel
 • Afbakening met andere wetten (Wmo 2015, Zvw, Wlz, onderwijs, etc.
 • PGB en natura
 • Eigen kracht en gebruikelijke hulp
 • Privacy en gegevensuitwisseling
 • Voorzieningen voor jeugdhulp
 • Doelgroep (jeugdigen en ouders, vreemdelingen en 18+)
 • Bestuursrechtelijke aspecten bij de besluitvorming op grond van de Jeugdwet
 • Bezwaar-, beroeps- en klachtenprocedure
 • Kinderbeschermingsmaatregelen
 • Vrijwillig kader, drang kader en gedwongen kader

Intakegesprek om de wensen in kaart te brengen

Voorafgaand aan de opleidingen vindt er een telefonisch contactmoment plaats tussen u als opdrachtgever en de docent. Tijdens dit gesprek stemmen wij de inhoud van de trainingsdag en de specifieke aandachtspunten voor deze trainingsdag met u af.

Opleidingen abonnement

Gemeenten kunnen bij Schulinck een opleidingen abonnement afsluiten. Het opleidingsabonnement sluit u af voor één van de vakgebieden:

 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • Jeugd
 • Wmo

Een docent van Schulinck verzorgt dan 1 of 2 keer per jaar bij u een trainingsdag rondom bovengenoemd onderwerp. U bepaalt zelf de frequentie van de trainingsdagen

Eigen regisseur van de trainingsdag

U bent ook uw eigen regisseur van de trainingsdag. Wilt u graag een actualiteitendag of een verdiepingsdag over een bepaald onderwerp binnen het sociaal domein of omgevingsrecht het kan allemaal. Ook kunt op een trainingsdag een combinatie maken van theorie en casuïstiek. Per jaar kunt u de inhoudelijke samenstelling wisselen, mits het maar betrekking heeft op het vakgebied waarvoor u het abonnement heeft afgesloten.

Voordeel trainingsabonnement 

Het grote voordeel van een trainingsabonnement is dat u  altijd een  vaste docent heeft. Daarmee garandeert u de doorgaande trainingslijn. Bij een trainingsabonnement nemen wij vanzelfsprekend ook uw gemeentelijk beleid mee. Heeft u interesse in een opleidingenabonnement neem dan contact op met:

Liesbeth Bergsma, Manager Opleidingen

077-390 2621

Liesbeth.bergsma@schulinck.nl

Praktisch en toepasbaar

In de aanpak van Schulinck Incompany Opleidingen staat praktische toepasbaarheid centraal. Daarom brengen vakspecialisten uit de praktijk de lesstof aan uw medewerkers over. Onze enthousiaste praktijkdocenten hebben hun sporen zowel vakinhoudelijk als didactisch inmiddels verdiend. Om het praktijkgerichte aspect in onze opleidingen en trainingen te waarborgen, neemt Schulinck zoveel mogelijk concrete werksituaties en verbeterpunten van uw organisatie in het programma op.

Contact

Uiteraard adviseren wij u graag over de mogelijkheden voor incompany opleidingen binnen uw gemeente. Neem contact op met:

Voor inhoudelijke en algemene informatie
Liesbeth Bergsma – Manager Opleidingen
cursus@schulinck.nl 
Tel.: 077 – 3902621 

Voor organisatorische informatie
Anouk Franssen  – Senior projectassistente opleidingen
cursus@schulinck.nl 
Tel: 077 - 3902613

 

 

Vragen?

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie