Handige schema's en video's

Handige schema's en video's

Op deze pagina vindt u een verzameling van de door ons gemaakte handige schema's en video's, die u kunnen helpen bij uw dagelijkse (uitvoerings)werkzaamheden.

Ze staan overzichtelijk gerangschikt per hoofdthema:

 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • Wmo
 • Jeugdwet

Participatiewet

Onderstaande schema's en video's bieden u informatie rondom ingewikkelde en actuele thema's rondom de Participatiewet. Zo staan er stappenplannen, procedureschema's, informatieoverzichten en informatie- en animatievideo's tussen.

Schema's

Video's

 • Heeft iemand nog recht op bijstand als zijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken? (Animatievideo)

 • Kostendelersnorm en commerciele huur (Informatievideo)

 • De kostendelersnorm vanaf 2016: wat houdt dat in? (Animatievideo)

Schuldhulpverlening

Onderstaande schema's en video's bieden u informatie rondom ingewikkelde en actuele thema's rondom Schuldhulpverlening. Zo staan er stappenplannen, procedureschema's, informatieoverzichten en informatie- en animatievideo's tussen.

Schema's

 • Beslistermijn schuldhulpverlening
 • Spoedeisende situaties bij schuldhulpverlening
 • Inzet van het wettelijk breed moratorium 

Video's

 • Dwangakkoord (Informatievideo)
 • Fraudebegrip Fraudewet vs fraudebegrip Wgs (Informatievideo)
 • Hoe kunt u als gemeente iemand met onoplosbare schulden optimaal helpen? (Animatievideo)

Wmo

Onderstaande schema's en video's bieden u informatie rondom ingewikkelde en actuele thema's rondom de Wmo. Zo staan er stappenplannen, procedureschema's, informatieoverzichten en informatie- en animatievideo's tussen.

Schema's

 • Procedure Wmo 2015 (van melding tot beschikking)
 • Vaststellen hoogte pgb voor hulp bij het huishouden
 • Wmo 2015: terugvordering

Video's

 • Afbakening Wmo 2015 en Wlz (Informatievideo)

Jeugd

Schema's

 • Woonplaatsbeginsel Jeugdige 
 • Toestemming verlenen jeugdhulp 
 • Toegang tot jeugdhulp

Video's

 • Informatieplicht van gemeenten tijdens toegang tot jeugdhulp (Informatievideo)
 • Komen jongeren van 18 jaar en ouder in aanmerking voor jeugdhulp op grond van de Jeugdwet? (Animatievideo)