Grip op Schuldhulpverlening
Grip op

Grip op Schuldhulpverlening

Bewaren in kennisdossier

Grip op Schuldhulpverlening is één van de online kennisbanken die Schulinck voor gemeenten heeft ontwikkeld. Met de informatie uit de online kennisbank wordt u geholpen bij de uitvoering van de Schuldhulpverlening, maar bent u ook altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen binnen de Schuldhulpverlening. Daarnaast is in Grip op Schuldhulpverlening de landelijke wet- en regelgeving gecombineerd met uw eigen gemeentelijk beleid. Bovendien kunt u dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck en zorgt het team van experts dat u binnen 48 uur antwoord krijgt.

Online kennisbank

Gemeente Den Haag over de online kennisbank Grip op Schuldhulpverlening

De actieve bewaking van ons beleid biedt grote voordelen!

Gemeente Den Haag over de online kennisbank Grip op Schuldhulpverlening
Download referentie

Grip op Schuldhulpverlening

Waarom Grip op Schuldhulpverlening van Schulinck?

Steeds meer mensen in Nederland raken in de financiële problemen. Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) heeft u als gemeente expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren. De wet schrijft echter maar heel beperkt voor hoe u dat moet doen. Uiteraard is er aandacht voor preventie en vroegsignalering. Ook de oorzaken van het ontstaan van de schulden en de belemmeringen die het oplossen ervan in de weg staan vragen uw aandacht. Daarnaast moet er ook een oplossing komen voor de financiële problemen. Grip op Schuldhulpverlening, de online kennisbank van Schulinck, heeft de antwoorden en u krijgt grip op het gehele proces. Ook helpt Grip op Schuldhulpverlening u juridisch juiste beschikkingen schuldhulpverlening af te geven.

In Grip op Schuldhulpverlening vindt u alles over schuldbemiddeling, stabilisatie, beschermingsbewind en de voorwaarden voor schuldhulpverlening. In de Grip op Schuldhulpverlening is ook aandacht voor de Recofa methode om het vrij te laten bedrag (Vtlb) te berekenen.

Grip op Schuldhulpverlening biedt vele extra's

 • Integratie van landelijke regelgeving en lokaal beleid. Alle informatie op één plek: verkleint de foutmarge voor uw medewerkers
 • Nieuwsberichten op het gebied van schuldhulpverlening en actuele jurisprudentie en de mogelijkheid eigen nieuwsberichten toe te voegen
 • Elke week een prikkelende 'Vraag van de week'
 • Jurisprudentie met samenvatting, rechtsregels en volledige uitspraken van de rechterlijke colleges, waarvan een deel met commentaar, overzichtelijk weergegeven op de startpagina
 • Maandelijks overzicht van de belangrijkste jurisprudentie via een nieuwsbericht
 • Relevante verzamelbrieven van het ministerie van SZW
 • Alle openbare NVVK-stukken staan op de startpagina
 • Belangrijke rapporten en onderzoeken op het gebied van schuldhulpverlening
 • Moeilijke informatie gemakkelijk uitgelegd aan de hand van schema's en stappenplannen
 • Handige checklisten met rekenvoorbeelden, formulieren, folders en filmpjes
 • Beleidswijzer met de mogelijkheden voor gemeentelijk beleid per onderwerp
 • Uitgebreide zoekfunctie die ook het opgenomen gemeentelijk beleid naloopt en trefwoordenlijst
 • Gemeentelijke bijlagen met daarin het gemeentelijke Schuldhulpbeleid

Inhoud

Ons advies toegesneden op uw casus

Heeft uw organisatie een Grip op abonnement afgesloten, dan kunt u dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck. Behandelt u een dossier en u komt niet uit een vraagstuk, raadpleeg dan de juridische helpdesk .Wij zullen u dan in principe binnen twee werkdagen voorzien van een passend en op maat gemaakt antwoord op uw specifieke vraag. Zo zorgt Schulinck ervoor dat u grip houdt op uw schuldhulpverlening. Ook in lastige situaties rond bijvoorbeeld weigering schuldhulp, tussentijdse beëindiging, het opleggen van verplichtingen, omgaan met fraudevorderingen en beschermingsbewind.

Eenvoudig zoeken binnen Grip op Schuldhulpverlening

Binnen Grip op Schuldhulpverlening kunt u eenvoudig zoeken. Het intypen van één zoekterm is al voldoende om een overzicht te krijgen van alle artikelen binnen Grip op Schuldhulpverlening, waarin informatie is te vinden over het onderwerp dat u zoekt. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over het vrij te laten bedrag (vtlb)? Of heeft u meer kennis nodig over alimentatie in de schuldhulpverlening? Wilt u bijvoorbeeld weten welke jurisprudentie er is over het dwangakkoord? Met een muisklik vindt u alles wat er over die onderwerpen is opgenomen in Grip op Schuldhulpverlening.

Actuele juridische kennis en praktische informatie  

‘Grip op Schuldhulpverlening’ is één van de praktische online Grip op kennisbanken, die Schulinck voor uw gemeente of organisatie heeft ontwikkeld. Een abonnement op Grip op Schuldhulpverlening geeft u op een gemakkelijke en gestructureerde manier toegang tot een compleet pakket aan wetten en jurisprudentie op het gebied van schuldhulpverlening én een toegankelijk geschreven uitleg. In Grip op Schuldhulpverlening wordt het gemeentelijke beleid van uw gemeente ingebed in de landelijke wet- en regelgeving. De combinatie van actuele juridische kennis en praktische informatie maakt Grip op Schuldhulpverlening tot de meest complete kennisbron op dit gebied.

Nog meer handige extra's van Grip op Schuldhulpverlening

Grip op Schuldhulpverlening wordt op het gebied van de landelijke wet- en regelgeving continu bijgewerkt. Actualiteit en kwaliteit van de informatie zijn dan ook gegarandeerd. Heeft uw gemeente een nieuw gemeentelijk beleid schuldhulpverlening, bijvoorbeeld op het gebied van jongeren met schulden of het hebben van een eigen woning? Of wilt u vastleggen hoe uw gemeente omgaat met weigeringsgronden als fraude? U kunt het direct zelf aanpassen in Grip op Schuldhulpverlening. Ook kunt u dit desgewenst uitbesteden aan Schulinck Advies.

In Grip op Schuldhulpverlening zijn opgenomen: actuele wetgeving schuldhulpverlening waaronder de actuele wettekst van de Wgs en de bijbehorende toelichting uit de parlementaire geschiedenis.  Aanvullende wetteksten zoals de Awb, Faillissementswet en alle nadere regelgeving. Volledige en uitgebreide uitleg van de alle belangrijke onderwerpen binnen de schuldhulpverlening, gericht op de gemeentelijke praktijk. De NVVK Gedragscode en NVVK-modules. De algemene bijlagen met (actuele en historische) normen, bedragen, rekenmodellen en richtprijzen.

Casuïstiek toevoegen aan uw Grip op?

U kunt uw Grip op abonnement uitbreiden met de module Casus Coach. Ongeveer 1600 voorbeelden gekoppeld aan uw Grip op abonnement. Hierdoor heeft u een directe koppeling tussen theorie en praktijk en beschikt u over casussen die aangevuld zijn met het eigen beleid, relevante paragrafen en wetsartikelen. Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden en voordelen.

Werkinstructies toevoegen aan uw Grip op?

U kunt uw Grip op abonnement uitbreiden met de Module Werkinstructies. Schulinck biedt u een vast format waarin u uw werkinstructies kunt verwerken. Deze werkinstructies worden vervolgens gekoppeld aan uw eigen beleid en de relevante wet- en regelgeving. Hierdoor staan ze op een vaste en centrale plek, benaderbaar vanuit Grip op. Uw accountmanager vertelt u graag meer over de voordelen en mogelijkheden.

Onderhoud Gemeentelijk Beleid

U kunt uw Grip op abonnement uitbreiden met de module Onderhoud Gemeentelijk Beleid. Uw gemeentelijk beleid wordt dan in zijn geheel onderhouden door Schulinck. Hierdoor bent u altijd actueel, heeft u alles op één plaats beschikbaar en dit bespaart u tijd en geld. Wilt ook profiteren van de voordelen van 'Onderhoud Gemeentelijk Beleid'? Uw accountmanager helpt u graag verder.

Module Zicht op toevoegen aan uw Grip op?

Zicht op is een praktische kwalititeitsapplicatie die Checkpoint-IC heeft ontwikkeld. Door de unieke samenwerking tussen Checkpoint IC en Schulinck is deze nieuwe Module Zicht op nu exclusief beschikbaar voor de gebruikers van Grip op. Zicht op is een management tool. Het hoogste management is verantwoordelijk voor het formuleren van de doelstellingen, het managen van de risico's, de inrichting en uitvoering van de bedrijfsvoering. Met de interne controle wordt op al die fasen 'meegekeken' en geadviseerd. U houdt hiermee zicht op en grip op uw financiële bedrijfsvoering.


Omdat zowel de actuele wet- en regelgeving als uw gemeentelijk beleid integraal onderdeel uitmaken van Zicht op en Grip op bestaat er een totaalbeeld van de gezamenlijk te gebruiken content en is hierin geen verschil van inzicht. Elke discipline maakt immers gebruik van hetzelfde bronbestand; ook de kwaliteitsmedewerker en interne controleur.

De voordelen van Grip op Schuldhulpverlening:

 • Altijd en overal heeft u een combinatie van actuele juridische kennis en praktische informatie voorhanden
 • Ondersteunt u bij de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • U bent altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen binnen schuldhulpverlening
 • Alle juridische kennis over wet- en regelgeving in een online omgeving bij elkaar
 • Landelijke regelgeving wordt gecombineerd met lokaal beleid
 • Veel informatie voor het opstellen en bijstellen van uw beleidsplannen beleidsregels
 • Het voordeel om dagelijks contact op te nemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck. Binnen 2 werkdagen een antwoord!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is Grip op Schuldhulpverlening?

Grip op Schuldhulpverlening is een online kennisbank voor praktische en juridische informatie over de schuldhulpverlening. Gemeentelijk beleid maakt integraal deel uit van Grip op Schuldhulpverlening. Zo heeft u alle informatie over de schuldhulpverlening direct bij de hand.

Voor wie is Grip op Schuldhulpverlening bestemd?

Grip op Schuldhulpverlening is bestemd voor medewerkers van een gemeente, zoals beleids- en kwaliteitsmedewerkers, casemanagers, juristen bezwaar en beroep en wethouders. Maar ook cliëntenraden, de bezwaarcommissie, UWV, De Sociale Verzekeringsbank, advies- en indicatieorganisaties, detacheringbureaus, advocaten en rechterlijke colleges hebben veel baat bij Grip op Schuldhulpverlening.

Welke onderwerpen zijn opgenomen in Grip op Schuldhulpverlening?

In Grip op Schuldhulpverlening zijn opgenomen: wetgeving schuldhulpverlening waaronde de actuele wettekst van de Wgs en de bijbehorende toelichting uit de parlementaire geschiedenis.  Aanvullende wetteksten zoals de Awb, Faillissementswet en alle nadere regelgeving, volledige en uitgebreide uitleg van de Wgs, gericht op de gemeentelijke praktijk en  algemene bijlagen met (historische) normen, bedragen, rekenmodellen en richtprijzen.

Grip op Schuldhulpverlening bevat ook vele extra’s:

 • Integratie van landelijke regelgeving en lokaal beleid. Alle informatie op één plek: verkleint de foutmarge voor uw medewerkers
 • Jurisprudentie met samenvatting, rechtsregels en volledige uitspraken van de rechterlijke colleges, waarvan een deel met commentaar
 • Relevante verzamelbrieven en circulaires van het ministerie van SZW
 • Beleidswijzer met de mogelijkheden voor gemeentelijk beleid per richtlijn
 • Uitgebreide zoekfunctie die ook het opgenomen gemeentelijk beleid naloopt en trefwoordenlijst
 • Gemeentelijke bijlagen met daarin het gemeentelijke Schuldhulpbeleid
 • Nieuwsberichten rond de Wgs en actuele jurisprudentie en de mogelijkheid eigen nieuwsberichten toe te voegen
 • De mogelijkheid concrete beleidsinvullingen van gemeenten te raadplegen
 • U kunt dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck

Welke informatie biedt Grip op Schuldhulpverlening in relatie tot de wijzigingen in de Schuldhulpverlening?

Grip op Schuldhulpverlening volgt de veranderingen binnen de schuldhulpverlening op de voet. Dagelijks verwerkt onze juridische afdeling alle nieuwe wettelijke verantwoordelijkheden en belangrijkste rechterlijke uitspraken in Grip op Schuldhulpverlening.

Ik wil graag een onderwerp toevoegen in Grip op Schuldhulpverlening, kan dat?

Heeft u al een abonnement op Grip op Schuldhulpverlening, neem dan contact op met onze inhoudelijke juridische helpdesk, wij helpen u graag verder. Heeft u nog geen abonnement, dan kunt u bellen naar 077 475 8018 of mailen naar administratie@schulinck.nl

Wat zijn de kosten van Grip op Schuldhulpverlening?

Dit is afhankelijk van het aantal gebruikers of inwoners van uw gemeente. Neem hiervoor contact op met accountmanagement:

Ook te bereiken via 077 - 475 8018.

Kan ik een gratis demonstratie krijgen?

Onze accountmanagers komen u graag een vrijblijvende presentatie geven van de inhoud, functionaliteit en bijbehorende dienstverlening van Grip op Schuldhulpverlening. Neem contact met  ons accountmanagement op.

Kan ik Grip op Schuldhulpverlening uitproberen?

Wij vertellen u graag meer over de inhoud, functionaliteiten en de bijbehorende dienstverlening van Grip op Schuldhulpverlening. Indien u tot de doelgroep behoort bestaat de mogelijk om een proefabbonement te nemen op Grip op Schuldhulpverlening.  

Moet ik software installeren voor Grip op Schuldhulpverlening?

Nee, Grip op Schuldhulpverlening is een online applicatie. U heeft dus geen aparte software nodig, slechts een computer met internetverbinding en Microsoft Internet Explorer versie 9 of hoger. U krijgt toegang tot Grip op Schuldhulpverlening via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem in dat geval contact op met één van onze accountmanagers.

Contact

Grip op Schuldhulpverlening zelf ervaren?

Neem vandaag nog contact op!

Indien u tot de doelgroep behoort, bestaat de mogelijk om een proefabonnement te nemen op Grip op Schuldhulpverlening.

Bent u al klant en heeft u een inhoudelijke vraag over Grip op Schuldhulpverlening, dan kunt u contact opnemen met de inhoudelijke helpdesk van Schulinck via de gebruikelijke wijze in uw Grip op.

 

Referenties

Gemeente Den Haag over de online kennisbank Grip op Schuldhulpverlening

De actieve bewaking van ons beleid biedt grote voordelen!

Gemeente Den Haag over de online kennisbank Grip op Schuldhulpverlening
Download referentie
Gemeente Coevorden over de online kennisbank Grip op Schuldhulpverlening

Grip op Schuldhulpverlening ondersteunt onze nieuwe manier van werken.

Gemeente Coevorden over de online kennisbank Grip op Schuldhulpverlening
Download referentie

Zelf kosteloos ervaren hoe efficiënt Grip op Schuldhulpverlening werkt?

Vraag direct een proefabonnement aan

Proefabonnementen zijn bestemd voor functionarissen werkzaam bij of voor een gemeente en worden alleen verstrekt wanneer u bij stap 3 een email-extension van de gemeente of van een samenwerkingsverband invoert.

1. Proefabonnement aanvragen
Grip op Schuldhulpverlening
Ja, ik wil meer zien!
2. Gegevens organisatie
3. Mijn gegevens