Grip op Inburgering
Grip op

Grip op Inburgering

Bewaren in kennisdossier

Grip op Inburgering is dé online kennisbank voor experts van inburgering en statushouders.

Statushouders en gezinsmigranten zijn op grond van de Wet inburgering verplicht om binnen drie jaar in te burgeren. De online kennisbank voor gemeenten Grip op Inburgering helpt u inhoudelijk en praktisch bij de uitvoering van deze wet. Met wetteksten, jurisprudentie en complementaire informatie.

Grip op Inburgering biedt u direct toegang tot actuele wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de Wet inburgering.

Online Kennisbank

Gemeente Leeuwarden over de online kennisbank Grip op Inburgering

Wat fijn is aan werken met Grip op, is dat je wet- en regelgeving, jurisprudentie en andere informatie op één plek hebt. Daarmee heb je een logisch samenhangend geheel

Gemeente Leeuwarden over de online kennisbank Grip op Inburgering
Download referentie

Grip op Inburgering

Zo heeft u de beschikking over:

 • Nieuws, relevante rapporten en onderzoeken rondom statushouders.
 • Alle recente wijzigingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Een combinatie van landelijke inburgeringsregelgeving en uw eigen gemeentelijk beleid
 • Juridisch inhoudelijke helpdesk die dagelijks bereikbaar is

Maar dat niet alleen; zo krijgt u bijvoorbeeld ook tekst en uitleg over het participatieverklaringentraject van inburgeringsplichtigen, waarvoor u als gemeente sinds 1 oktober 2017 wettelijk verantwoordelijk bent. 

Ook vindt u hier informatie over de specifieke maatschappelijke begeleiding die gemeenten asielmigranten en hun gezinsleden per diezelfde datum horen te bieden. Daarnaast krijgt de huisvesting van asielmigranten volgens de gemeentelijke taakstelling de nodige aandacht. De online kennisbank ondersteunt uw gemeente echter ook bij het afgeven van juridisch juiste beschikkingen.

Met Grip op Inburgering houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Vanaf 2020: 

 • zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor het inkopen en aanbieden van inburgeringscursussen
 • beoordelen gemeenten hoe de inburgeringsplichtige het beste kan inburgeren
 • neemt de gemeente een brede intake af die inzicht geeft in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van de inburgeringsplichtige
 • resulteert de brede intake in een Plan Inburgering en Participatie (PIP)
 • geven gemeenten invulling aan het traject oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

Inhoud

Wetteksten, jurisprudentie en complementaire informatie

Grip op Inburgering helpt u om inburgeringstaken op te pakken en om grip te houden op het gehele proces. De kennisbank bevat onder meer: 

 • de Wet inburgering en bijbehorende toelichting uit de parlementaire geschiedenis, inclusief actuele jurisprudentie

 • aanvullende wetteksten, zoals de Awb, de Vreemdelingenwet 2000 en nadere regelgeving

 • belangrijke verzamelbrieven van het ministerie van SZW

 • volledige, uitgebreide uitleg van alle onderwerpen binnen de inburgering, gericht op de gemeentelijke praktijk

 • gemeentelijke bijlagen met daarin het gemeentelijk inburgeringsbeleid

 • handreikingen voor het opstellen, uitvoeren en bijstellen van uw verordeningen en beleidsregels

 • relevante rapporten en onderzoeken op het gebied van inburgering

 • nieuwsberichten op het gebied van inburgering

Integratie landelijk en gemeentelijk beleid

Een team juridische vakredacteuren werkt de inhoud van de kennisbank continu bij. Daardoor kijkt u altijd naar actuele, hoogwaardige informatie. Door de integratie van landelijke regelgeving met uw eigen gemeentelijk beleid vindt u de informatie die u nodig heeft, gemakkelijk en snel. En heeft uw gemeente een nieuw gemeentelijk beleid inburgering, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke begeleiding? Of wilt u vastleggen hoe de huisvesting van asielmigranten binnen uw gemeente wordt uitgevoerd? Naar wens kunt u dit zelf doorvoeren in de online kennisbank of dit uitbesteden aan Schulinck.

Antwoord op uw vraag
Wilt u meer weten over de participatieverklaring? Of wilt u een overzicht van jurisprudentie waarin het opleggen van boetes centraal staat? Zodra u een zoekterm ingeeft, krijgt u een overzicht van de meest relevante artikelen over het onderwerp. Neemt u een abonnement op deze kennisbank, dan kunt u bovendien rechtstreeks schakelen met de juridisch inhoudelijke helpdesk van Schulinck. Zo krijgt u snel antwoord op uw vraag ‒ dus ook in lastige situaties rond vrijstellingen, boetes en overgangsrecht.

Contact

Als u meer wilt weten over het werken met Grip op Inburgering adviseren wij u contact op te nemen met onderstaande accountmanagers van Schulinck ‒ te bereiken op 077 - 475 80 18. Zij geven u graag informatie en/of een gratis demonstratie:

Uitbreiding abonnement 'Grip op'

Wanneer u al beschikt over een 'Grip op'-abonnement, kunt u dit uitbreiden met de efficiënte module 'Onderhoud Gemeentelijk Beleid' en/of met de 'Module werkinstructies'. Over beide modules vertellen onze accountmanagers u graag meer. 

Referenties

Gemeente Leeuwarden over de online kennisbank Grip op Inburgering

Wat fijn is aan werken met Grip op, is dat je wet- en regelgeving, jurisprudentie en andere informatie op één plek hebt. Daarmee heb je een logisch samenhangend geheel

Gemeente Leeuwarden over de online kennisbank Grip op Inburgering
Download referentie
Gemeente Heerenveen over de online kennisbank Grip op Inburgering

Op moment dat je er een nieuwe wet bij krijgt, dan moet je er ook een Grip op bij hebben. Zo simpel is het.

Gemeente Heerenveen over de online kennisbank Grip op Inburgering
Download referentie

Zelf kosteloos ervaren hoe efficiënt Grip op Inburgering werkt?

Vraag direct een proefabonnement aan

Proefabonnementen zijn bestemd voor functionarissen werkzaam bij of voor een gemeente en worden alleen verstrekt wanneer u bij stap 3 een email-extension van de gemeente of van een samenwerkingsverband invoert.

1. Proefabonnement aanvragen
Grip op Inburgering
Ja, ik wil meer zien!
2. Gegevens organisatie
3. Mijn gegevens