Tycho Lam

Vakgebieden Omgevingsrecht

Tycho Lam is advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. te Nijmegen.

Hij houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter onder meer over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Tycho is nauw betrokken bij onderhandelingen over gebiedsontwikkelingsovereenkomsten, stelt deze op en procedeert over geschillen die in dat kader ontstaan.