Tineke Nusselder-Ipenburg

Mr. Drs. Tineke Nusselder is juridisch adviseur bij Tauw b.v. Zij geeft juridisch advies op het gebied van het omgevingsrecht en in het bijzonder het bodembeschermingsrecht. Ze heeft veel ervaring opgedaan bij verschillende overheidsorganisaties, die bevoegd gezag Wbb taken uitvoeren en bij Tauw b.v. vanuit de initiatiefnemerskant. Hierdoor is zij bekend met beide kanten van de zaak en vertrouwd met het geven van juridisch advies aan de overheid enerzijds en bedrijven anderzijds.