Tarik Moudrous

Tarik Moudrous  is sinds 2015 werkzaam als consultant bij Adlasz BV. 

Ik heb ruime ervaring binnen de publieke sector op gebied van finance & control, rechtmatigheid, compliance, interne beheersing, AO/IC, monitoring, prognoses en scenario-planning. Daarnaast ben ik werkzaam als accountmanager bij Checkpoint-IC, een webbased tool voor interne- en kwaliteitscontroles. Mijn grootste drijfveer is gelegen in het vertalen van complexe vraagstukken naar passende oplossingen.

 

Sinds de drie decentralisaties houd ik mij al bezig met de verbetering en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Onderdelen hiervan zijn big data-analyses en het omzetten van data naar bruikbare sturings- en managementinformatie.

Als grondlegger van het Jeugdkompas heb ik een methode ontwikkelt om de verbinding tussen bedrijfsvoering sociaal domein en financiën te maken. Een onderdeel hiervan is de prognose van de budgetten die in de praktijk als zeer welkom wordt gezien.

Ruim 3 jaar geef ik interne en externe opleidingen met verschillende onderwerpen, met name de interne controle sociaal domein breed, waaronder jeugdzorg.

Ook stel ik voor interne en externe doeleinden verschillende handreikingen op.