Renske Imkamp

Uw docent is Renske Imkamp.
Renske Imkamp studeerde Nederlands recht en filosofie aan de Universiteit Utrecht en is werkzaam als advocaat-partner bij Van der Woude de Graaf Advocaten in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht, met name op het gebied van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Sinds deze wet in 2015 in werking is getreden, procedeert zij dagelijks namens particulieren over uiteenlopende aspecten ervan. Hierdoor heeft zij veel kennis van de wetgeving en bijbehorende rechtspraak. Ook weet zij waar gemeenten tegenaan lopen bij de uitvoering. –