Jan Schellevis

Jan Schellevis is gemeentesecretaris. Hij heeft ervaringen opgedaan bij meerdere gemeenten. Vermeldingswaardig is dat enkele van deze gemeenten zijn gefuseerd in de tijd dat hij daar werkte. Verder is hij ruim 14 jaar raadslid geweest waarvan bijna 3 jaar in de rol van wethouder.
Hij is zelfstandig adviseur voor situaties waar in het wenselijk is om de samenwerking tussen leden van raad/college en ambtelijke beleidsmakers te ontwikkelen. Door zijn ruime ervaring is het voor hem zeer goed mogelijk te adviseren over de wijze waarop professionele, ambtelijke advisering kan worden “vertaald” naar het bestuurlijke/politieke besluitvormingsproces. –