Hans Vegter

Hans Vegter is een ervaren docent die de dagelijkse praktijk van de deelnemers als uitgangspunt neemt om juridische vraagstukken bespreekbaar te maken. In het verleden heeft Hans als juridisch adviseur en docent gewerkt op het terrein van het Omgevingsrecht. De laatste jaren heeft Hans zich meer en meer toegelegd op het privacyrecht en staat hij vanuit die rol gemeentelijke diensten en de Rijksoverheid bij om te voldoen aan de AVG. Zo is Hans momenteel functionaris gegevensbescherming bij de Omgevingsdienst IJsselland. –