Georgette Wever

Georgette is sinds 2005 werkzaam in de sociale zekerheid als Klantmanager, adviseur sociaal domein, specialist Beschut werken & Banenafspraak en trainer. Ze is dagelijks bezig met de Participatiewet. Georgette vindt het leuk om handvatten te bieden om kennis om te zetten in praktische vaardigheden.

Daarnaast is Georgette lid Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente waar ze woont, ze bekijkt de zaken graag van verschillende kanten en denkt graag in mogelijkheden.

Ze werkt bij verschillende gemeenten, adviseert of ondersteunt onder andere op beschut werken en schrijft de werkprocessen voor een afdeling, daarnaast zorgt Georgette er voor dat de voorliggende voorziening bij de gemeenten aansluiten op de afspraken die er liggen. En zit ze bij de regionale overleggen inzake Nieuw Beschut Werken.