mr. dr. Sander Kole

Mr. Dr. Sander Kole is universitair docent Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht.
Specialisatie: omgevingsrecht, in het bijzonder natuur- en ruimtelijk ordeningsrecht in relatie tot het EU-recht.