Norbert Strijker

Norbert Strijker werkte 12 jaar als behandelend ergotherapeut in verschillende settingen waarna hij vanaf 2003 werkzaamheden ging verrichten bij gemeentes en bij het CIZ (Wvg, Wmo en AWBZ indicering). Tussen 2010 en 2015 werkte Norbert in een groot aantal gemeentes aan het verbeteren van de uitvoering van de Wmo en het implementeren van de transitie vanuit de AWBZ.