Marco van der Pol

Marco heeft een brede ervaring opgedaan in de fysieke leefomgeving. Bij de start van zijn werkzaam leven heeft hij meerdere functies vervult op de werkvloer. Hierbij kan je denken aan de functie van constructeur, vergunningverlener Wabo en milieuadviseur. Daarnaast is hij de al vele jaren actief als strategisch adviseur en manager van vele afdelingen zoals Milieu, RO en VTH.
Marco is al bij de start betrokken bij de Omgevingswet. Zo was Marco lid van de stuurgroep implementatie Omgevingswet provincie Limburg en is hij nu zowel eindverantwoordelijk als manager Stadsontwikkeling bij de gemeente Gorinchem als als programmamanager