Dhr. R.H.W. Frins

Mr. Dr. Ralph Frins is senior jurist omgevingsrecht bij de afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving / Programmadirectie Omgevingsrecht van het Ministerie van BZK.
Daarnaast is Ralph als research fellow verbonden aan de Radboud Universiteit.

Ralph is expert op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en het PAS, twee thema’s waarover hij veelvuldig publiceert en doceert.
Daarnaast brengt hij vaak strategisch advies uit in het kader van ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg.