Schema procedure Wmo 2015

Schema procedure Wmo 2015

Van melding tot beschikking

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
08 september 2015

De auteurs van Grip op Wmo hebben een handig schema ontwikkeld over de procedure Wmo 2015: van melding tot beschikking.

Het schema geeft grafisch weer wanneer welke stappen genomen moeten worden vanaf het moment dat iemand zich meldt voor een voorziening op grond van de Wmo 2015.

U kunt het schema downloaden door op de grote afbeelding te klikken. Doe er uw voordeel mee.

Afbeelding

Reageren