Ouderen met een verstandelijke beperking krijgen het extra zwaar

Ouderen met een verstandelijke beperking krijgen het extra zwaar

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
21 april 2016

Zorgen van ouders en andere verwanten over hoe het verder moet met hun ouder wordende familielid met een verstandelijke beperking waren voor het LOV(1) aanleiding te laten onderzoeken wat bekend is over de specifieke problematiek van ouderen met een verstandelijke beperking en hoe hun kwaliteit van leven zou kunnen verbeteren. Naar aanleiding van het verkennend (voor) onderzoek van Prof. J.S. Reinders van de Vrije Universiteit Amsterdam constateert het LOV dat aan de zeer kwetsbare groep ouderen met een verstandelijke beperking in het nationale beleid geen aandacht wordt besteed, terwijl de zorg dreigt te verschralen.

Het gaat om ouderen met zeer verschillende karakteristieken, uiteenlopende beperkingen en individuele behoeften, met veelal tenminste één zelfde kenmerk in hun levensloop: op jonge leeftijd zijn ze uit het gezin geplaatst om in een groep te gaan leven waarvan de samenstelling steeds verandert. Doorgaans hebben ze weinig privacy en krijgen ze te maken met voortdurend wisselende verzorgers. En als ze oud zijn houdt de verzorging vaak onvoldoende rekening met hun leeftijd. Ouders die hen vroeger nog regelmatig kwamen opzoeken en meenemen, zijn inmiddels of hoogbejaard of overleden.

De problemen van deze ouderen zullen groeien door de verschraling van de zorg.

Het onderzoek is te vinden op de website van het LOV:
http://www.landelijkouderverbond.nl/verkenning-de-toekomst-van-ouderen-met-een-verstandelijke-beperking

Bron: ANP

Reageren