Ook in januari nog crisisnoodopvang

Ook in januari nog crisisnoodopvang

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
31 december 2015

In de eerste weken van januari wordt nog steeds gebruik gemaakt van crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Dit heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag laten weten. Rijk, provincies en gemeenten gingen er nog van uit dat crisisnoodopvang in 2016 overbodig wordt, toen zij in november een akkoord sloten over de huisvesting van vluchtelingen.

Bij crisisnoodopvang blijven de vluchtelingen maximaal 72 uur op een plek. Er is veel kritiek op het gesleep met de buitenlanders van opvangplek naar opvangplek.

Nog 800 personen in crisisopvang

Momenteel zitten nog zo'n 800 mensen in negen crisisnoodopvanglocaties. Volgens het COA wordt er hard aan gewerkt om ,,op korte termijn'' geen gebruik meer te maken van crisisnoodopvang. Of dit doel wordt gehaald, hangt onder meer af van de instroom van nieuwe vluchtelingen, aldus het COA.

Bron: ANP

Reageren