Bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers verlengd

Bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers verlengd

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
16 juni 2015

De einddatum van de bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers is verlengd. In een  bestuurlijk overleg van de VNG met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie krijgt de regeling is een tweede periode bepaald. Deze tweede periode start op 16 juni en loopt totdat er een uitspraak is van de RvS of de CRvB, of totdat er een bestuursakkoord wordt getekend.

Uitbetaling

De uitbetaling voor de eerste periode gaat mee in de septembercirculaire.

De uitbetaling van de tweede periode zal meegaan in de decembercirculaire 2015 of de meicirculaire 2016.

Hoogte van het bedrag

Voor de vergoeding wordt een bedrag per persoon per nacht vastgesteld. De hoogte van dit bedrag wordt naar verwachting eind juni bekendgemaakt.

Bron: VNG

Reageren