Jetta Klijnsma positief over proeftuin G4 om bestaansminimum te beschermen

Jetta Klijnsma positief over proeftuin G4 om bestaansminimum te beschermen

Nieuws
20 april 2015

Jetta Klijnsma heeft positief gereageerd op het voorstel van de G4 om een proeftuin in te richten. Het doel daarvan is om - hangende de verdere uitwerking van de aangekondigde kabinetsmaatregelen - op korte termijn stappen te kunnen zetten om tot een betere waarborg van de beslagvrije voet te komen.

Klijnsma wil met de G4 in gesprek over de ideeën over de vereenvoudiging van de beslagvrije voet die de 4 betrokken wethouders in de proeftuin willen beproeven.

Er wordt nog - in nauwe samenwerking met het ministerie van SZW - een concreet plan opgesteld voor de invulling van een proeftuin. Het is de bedoeling dat de Belastingdienst, het CJIB en nader te bepalen partijen bij de proeftuin worden betrokken.

Reageren