Wet taaleis gaat uitvoeringstechnische vragen oproepen

Wet taaleis gaat uitvoeringstechnische vragen oproepen

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
01 november 2015

Op 1 januari 2016 treedt het wetsvoorstel Wet taaleis in werking waardoor bijstandsgerechtigden de Nederlandse taal moeten beheersen op referentieniveau 1F en zich daarvoor zo nodig moeten inspannen. Het college verlaagt de bijstand als een bijstandsgerechtigde niet voldoet aan de inspanningsverplichting. Deze procedure lijkt eenvoudig. Aan de uitvoering van de Wet taaleis zitten echter nogal wat haken en ogen. De auteurs van Grip op Participatiewet hebben daarom een Handreiking Wet taaleis geschreven om gemeentes bij de uitvoering van de Wet taaleis te ondersteunen.

Zo zijn de tekst van de wet en de bedoeling van de Wet taaleis op sommige punten tegenstrijdig. Voorts bevat de wettekst een aantal onduidelijkheden. De uitvoering van de Wet taaleis levert daarom juridische, praktische, beleidsmatige en uitvoeringstechnische vragen op. Zo biedt de Wet taaleis geen oplossing als een bijstandsgerechtigde niet verschijnt bij de taaltoets waarmee zijn taalniveau objectief moet worden vastgesteld. Ook kan er worden getwist over de vraag of de bijstand moet worden verlaagd als een bijstandsgerechtigde tijdens de verlaging alsnog aan zijn inspanningsverplichting voldoet. Dergelijke vraagstukken kunnen bij de uitvoering leiden tot problemen en tot veel discussies.

Handreiking Wet taaleis

De auteurs van Grip op Participatiewet hebben een Handreiking Wet taaleis geschreven om gemeentes bij de uitvoering van de Wet taaleis te ondersteunen. De Handreiking Wet taaleis van Schulinck bevat een overzicht van de gevolgen van de Wet taaleis voor de uitvoeringspraktijk en is een praktisch hulpmiddel voor de uitvoering. Klik hier voor een samenvatting van het wetsvoorstel en een preview van de Handreiking Wet taaleis.

Reageren