Schema Bijstand en asielprocedure

Schema Bijstand en asielprocedure

Infographic
Bewaren in kennisdossier
02 februari 2017

Het schema over bijstand en de asielprocedure heeft betrekking op hoe een asielzoeker in beeld kan komen bij de gemeente in het kader van het recht op bijstand. Een asielzoeker met een verblijfsvergunning asiel kan namelijk in aanmerking komen voor recht op bijstand. Het omgekeerde is ook mogelijk: de verblijfsvergunning van de asielzoeker wordt ingetrokken waardoor hij het recht op bijstand kan verliezen. Deze aspecten wordt op een heldere wijze in beeld gebracht in dit schema.

Reageren