Overheid moet opener

Overheid moet opener

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
20 april 2016

Burgers krijgen wettelijk recht op informatie van overheden en semi-overheden. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel daartoe van D66 en GroenLinks. De nieuwe wet vervangt de huidige, bekende Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Die gebruiken journalisten nogal eens om gevoelige informatie van bijvoorbeeld ministeries of gemeenten los te krijgen.

In de nieuwe wet wordt het verplicht om informatie actief en volledig openbaar te maken en moeten overheidsorganen een openbaar register bijhouden van documenten en andere gegevens die de overheid in huis heeft. Een 'informatiecommissaris' moet één en ander in goede banen gaan leiden.

Mede-initiatiefneemster Linda Voortman van GroenLinks is ,,enorm blij'': ,,Dit is een hele belangrijke stap in onze strijd voor een open overheid. Een overheid waar verdwenen bonnetjes en volledig zwartgelakte documenten niet meer voorkomen.'' Ook D66-collega Steven van Weyenberg is verheugd: ,,Eindelijk wordt informatie een recht in plaats van een gunst.''

In de nieuwe wet moeten overheden bij elke weigering uitleggen waarom het belang om informatie geheim te houden, zwaarder weegt dan het recht op openbaarheid. Nu hoeft dat niet.

Bron: ANP

Reageren