Aanpak jeugdwerkloosheid

Aanpak jeugdwerkloosheid

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
16 januari 2015

In maart 2013 heeft het kabinet de Aanpak Jeugdwerkloosheid gepresenteerd om de oplopende jeugdwerkloosheid terug te dringen. Het tweede deelrapport (najaar 2014) laat zien dat de regionale aanpak resultaat heeft.

Belangrijk is de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid van de 35 arbeidsregio's. Het aantal plaatsingen van jongeren op banen, leerwerkbanen, stages en werk- en opleidingsvoorbereidende trajecten is verviervoudigd ten opzichte van het voorjaar 2014. Het bereik van de regionale aanpak is breder dan het aantal plaatsingen. Jongeren nemen bijvoorbeeld ook deel aan activiteiten zoals sollicitatietrainingen en voorlichtingsbijeenkomsten.

Kwalitatieve bijdrage

Daarnaast streven de arbeidsregio's ernaar om meer kwalitatief bij te dragen aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zo is bijvoorbeeld de regionale samenwerking intensiever geworden en wordt er ingezet op kwetsbare jongeren. De ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid en Asscher blijven de arbeidsregio's de komende tijd faciliteren door het sluiten van Jongerenakkoorden met grote werkgevers, het organiseren van Leercirkels en het delen van goede voorbeelden.

Bron: Rijksoverheid

Reageren