Van Rijn: meer aandacht voor 16-plussers in jeugdzorg

Van Rijn: meer aandacht voor 16-plussers in jeugdzorg

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
22 februari 2016

Staatssecretaris Van Rijn wil meer aandacht voor jongeren die vanwege hun leeftijd een jeugdinrichting of een pleeggezin verlaten. Hij reageert daarmee op een oproep van onder meer Defence for Children. Die organisatie vindt dat jongeren zodra ze achttien zijn vaak tussen de wal en het schip vallen. Eerder vroeg de Kinderombudsman ook al aandacht voor het probleem.

Defence for Children wijst erop dat veel leden van deze groep een complexe jeugd hebben gehad en dat ze vaak geen sociaal netwerk hebben om op terug te vallen als ze een baan zoeken of met iemand willen praten over hun financiën.

Nieuwe voorstellen

Van Rijn erkent dat dit probleem al jaren speelt. Volgens hem moeten de betrokken instellingen samen met de gemeenten met nieuwe voorstellen komen. Ze moeten al nadenken hoe ze de jongeren kunnen helpen als die nog zestien of zeventien zijn. Een van de moeilijkheden is dat de jongeren dikwijls zelf geen behoefte hebben aan bemoeienis: ze zijn vaak blij dat ze van de betrokkenheid van instanties af zijn.

De staatssecretaris benadrukt dat sinds de decentralisatie van allerlei taken verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeenten samenkomen. Volgens hem kunnen gemeenten dus verder kijken dan alleen zorg en kunnen ze zich ook richten op onderwijs en werk. "Door de hervorming liggen er nieuwe kansen bij de gemeenten om dit hardnekkige probleem op een andere manier te benaderen."

Bron: NOS

Reageren