Tweede Kamer stemt in met de Wet op de jeugdverblijven

Tweede Kamer stemt in met de Wet op de jeugdverblijven

Nieuws
24 juni 2015

Een grote meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet op de jeugdverblijven. Deze wet is bedoeld om de veiligheid en het welzijn van kinderen in internaten te vergroten en bevat nieuwe regels voor alle jeugdverblijven, waaronder de zogenoemde moskee-internaten.

Onderdeel van de wet is dat alle jeugdverblijven minstens 1 keer per jaar door de GGD bezocht gaan worden. Ook moeten de internaten voortaan een onafhankelijke vertrouwenspersoon hebben en wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers verplicht. Voor alle internaten en gemeenten gaan dezelfde regels gelden. Zo weten de internaten waar ze aan toe zijn en kunnen gemeenten beter toezicht houden.

Private internaten

De wet wordt van toepassing op alle private internaten, dus bijvoorbeeld ook opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys. De regels zijn afgeleid van de eisen die nu al gesteld worden aan schippersinternaten. Eerder maakten gemeenten en besturen van verschillende internaten vrijwillig afspraken om de veiligheid en het welzijn voor kinderen in de internaten te vergroten.

Het wetsvoorstel wordt nu voor behandeling naar de Eerste Kamer gestuurd.

Bron: Rijksoverheid

Reageren