Nieuwe opinievideo van Schulinck

Nieuwe opinievideo van Schulinck

Informatieplicht van gemeenten tijdens de toegang tot jeugdhulp

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
24 september 2015

Sinds 1 januari 2015 kunnen jeugdigen en hun ouders met hun vraag om jeugdhulp terecht bij de gemeente. De jeugdprofessional die de aanvraag tot jeugdhulp behandeld heeft een informatieplicht. Soms is niet duidelijk wie er in dit kader geïnformeerd moeten worden. Moet bijvoorbeeld een vader geïnformeerd worden als de moeder dat niet wil? Dit vraagstuk zal in deze opinie kort worden besproken.

Veel kijkplezier!

Reageren