Crisisopvang voor jongeren dreigt overvol te raken

Crisisopvang voor jongeren dreigt overvol te raken

Nieuws
29 juli 2015

Organisaties die crisisopvang voor jongeren verzorgen luiden de noodklok: jongeren moeten te lang wachten op de juiste zorg, waardoor hun situatie escaleert. Tijdig doorverwijzen vanuit wijkteams naar de jeugd-ggz gebeurt nog onvoldoende.

Bestuurder Lian Smits van jeugdzorginstelling Kompaan en De Bocht in het Brabantse Goirle zegt dat de situatie nijpend is. Directeur Ronald Buijs van Yulius in Dordrecht vangt al 10 procent extra kinderen op uit andere regio's maar krijgt daar niet volledig voor betaald. Ook Robert Vermeiren, directeur patiëntenzorg van Curium LUMC in Leiden, wordt vaak gebeld door instellingen uit andere delen van het land die jongeren willen plaatsen, maar zelf geen plek hebben. In de regio Zuid Holland Zuid dreigt een opnamestop door opgelegde bezuinigingen.

Meer aandacht voor preventie

Cora Bartelink van het Nederlands Jeugdinstituut meent dat wijkteams eerder problemen kunnen signaleren en moeten afstemmen met specialistische hulp om escalatie te voorkomen, en daarmee de noodzaak van crisisopvang. 'Gemeenten moeten meer aandacht geven aan preventie, dat voorkomt op langere termijn zwaardere hulp en ingrijpen'.

Bron: Nederlands Jeugd instituut

Reageren