Wetsvoorstel actualisering bestemmingsplannen kan door

Wetsvoorstel actualisering bestemmingsplannen kan door

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
25 april 2017

De wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (over afschaffing actualiseringsplicht bestemmings-plannen en beheersverordeningen) is niet langer controversieel.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft hiertoe besloten in de procedure-vergadering van 12 april 2017. Beide Kamers kunnen verder met de behandeling ervan.

 

Bron: VNG

Reageren