Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater Limburg

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater Limburg

om voldoende watervoorraad te behouden

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
30 mei 2017

Het Waterschap Limburg heeft besloten dat vanaf maandag 29 mei 12.00 uur geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg is laag. 

Het waterschap vraag om zuinig te zijn met het beschikbare water. Te weinig water schaadt de natuur en dieren in de beken. 

Uitzonderingen onttrekkingsverbod

Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit alle beken in Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van de beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben. Dat zijn met name de Niers, Swalm, Boschmolenplas en gedeelten van de Heukelomsebeek, Eckeltsebeek, Neerbeek en Oostrumsche beek. Daarnaast geldt het verbod niet voor onttrekkingen met weidepompen voor veedrenking en voor onttrekkingen uit het grondwater. Onttrekkingen uit oppervlaktewater voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt zijn ook uitgezonderd van het verbod.

Handhaving verbod

Het waterschap informeert alle circa 600 vergunninghouders en/of melders van het onttrekken van oppervlaktewater schriftelijk over het verbod. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod. Het verbod geldt tot de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2017.

 

Bron: Waterschap Limburg

Reageren