De Kleine Gids Jeugdwet

 • Auteurs Auteur: mr. M.H. Simons
 • Publicatie
 • isbn 9789013153958

32,50 incl. BTW

 • Voor 23:00 besteld,
  morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending

Deze Kleine Gids legt op een duidelijke manier uit wat de Jeugdwet betekent voor alle betrokken partijen. De Jeugdwet trad in werking in 2015 en maakte de gemeente verantwoordelijk voor (de toegang tot) alle vormen van jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De tweede editie van deze gids schetst de actuele stand van zaken per 2019.

De Jeugdwet luidde vanaf 1 januari 2015 een nieuw tijdperk in binnen de zorg voor jeugdigen. Ouders en jeugdigen kregen vanaf deze datum in veel gevallen te maken met de gemeente. Er veranderde hiermee niet alleen veel voor ouders, maar ook voor de organisaties die hulp, zorg of ondersteuning aan jeugdigen bieden.

De Kleine Gids Jeugdwet beschrijft in begrijpelijke taal hoe de Jeugdwet in elkaar steekt. De lezer maakt kennis met zowel de grondbeginselen van de Jeugdwet als hun toepassing in de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de Jeugdwet op hoofdlijnen
 • betrokken partijen en taakverdeling
 • (de toegang tot) jeugdhulp
 • kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
 • eisen aan jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen
 • pleegzorg en gesloten jeugdhulp
 • rechtspositie van de jeugdige en zijn ouders
 • privacy en de behandeling van gegevens, waaronder informatie-uitwisseling
 • toezicht op en handhaving van de Jeugdwet

Voor wie?
‘De Kleine Gids Jeugdwet’ legt in heldere taal uit wat de Jeugdwet anno 2019 betekent voor alle betrokken partijen. De toegankelijke en complete benadering van het onderwerp maken de titel geschikt voor iedereen die in aanraking komt met de Jeugdwet.

Het is een handig hulpmiddel om de Jeugdwet te begrijpen vanuit verschillende specifieke situaties. Aan de ene kant vormt de titel een waardevolle bron van informatie voor professionals, zoals de toegangsmedewerker, de jeugdhulpverlener en de jeugdarts. Ook biedt de gids houvast aan diegenen voor wie de Jeugdwet in het leven is geroepen: jeugdigen en hun ouders.