De Kleine Gids Hechting en Trauma

  • Auteurs Auteur: dr. P.A.C.M. Bastiaensen
  • Publicatie
  • isbn 9789013133035

38,50 incl. BTW

  • Voor 23:00 besteld,
    morgen op uw bureau
  • Bestellen op rekening
  • Gratis verzending

Hoe helpt u kinderen die onveilig opgroeien of getraumatiseerd zijn? Ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners vinden houvast in deze publicatie over hechting en trauma’s. Wat blijkt te werken om deze kinderen een positief perspectief te bieden? Een bundeling van wetenschap, vaardigheden en praktijkervaringen.

De Kleine Gids Hechting en Trauma laat zien dat een kind dat opgroeit in een onveilige situatie of ingrijpende gebeurtenissen meemaakt, op een andere manier naar de wereld kijkt. Gevoelens van angst, stress en negatieve verwachtingen over zichzelf en anderen domineren. Ze bepalen de omgang met volwassenen en leeftijdgenoten. Dit is de kern van problemen op het gebied van hechting en trauma.

Wat in een normale opvoedsituatie gangbaar is, blijkt bij deze kinderen niet of zelfs averechts te werken. Omdenken blijkt in de praktijk een goede strategie te zijn. Naar achteren in plaats van naar voren stappen. (Bewust) negeren in plaats van reageren. U vindt voorbeelden die bevestigen dat het helemaal niet zo gek is als u het gewoon even niet meer weet. En voorbeelden die ons in laten zien dat we met vallen en opstaan ook stappen vooruit kunnen zetten.

Werken aan herstel
De uitgave begint met een heldere uitwerking van de begrippen hechting en trauma. Wat is het, en wat zijn de gevolgen? Daarna richt de uitgave zich op diagnostiek, gevolgd door herstel. Aan de hand van waardevolle praktijkervaringen van jeugdzorgaanbieder Juzt krijgt u handvatten om te helpen bij dat herstel. De rol van opvoeders ‒ mede als stressregulator ‒ komt aan bod. Maar ook de aanpak op school en herstel door extra hulp van buitenaf. U vindt bewezen interventies, methodieken en therapievormen. Daarbij worden moeilijke zaken gemakkelijk uitgelegd.

De rode draad van deze Kleine Gids is een positief perspectief voor deze kinderen en hun gezin.