De Kleine Gids Kindermishandeling
Boek

De Kleine Gids Kindermishandeling

De Kleine Gids Kindermishandeling
Bewaren in kennisdossier
Auteurs:
Auteur: R.C. Bonnet
Publicatiedatum:
30-05-2016
ISBN:
9789013136883

Inhoud

Wie kindermishandeling vermoedt, staat voor een uitdaging. Wat mag en moet wel? Wat niet? De komst van de Jeugdwet in 2015 en de veranderingen in verantwoordelijkheden en instanties maken het er niet eenvoudiger op. Deze compacte gids doet dat wél - door u alle informatie te bieden die u nodig heeft.

Alle informatie die u nodig heeft!

€ 28,67
€ 31,25 incl. BTW, prijs per stuk
 • Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending

Vermoedens van kindermishandeling gaan altijd gepaard met dilemma’s. Zie ik het wel goed? Wat kan en mag ik doen? Wat betekent ingrijpen voor een kind en de ouders? Kindermishandeling wordt dan ook wel ‘de verborgen epidemie’ genoemd. De Kleine gids kindermishandeling geeft informatie over de achtergronden, het signaleren en het handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Het helpt de handelingsverlegenheid te verminderen van iedereen die kinderen een warm hart toedraagt.

Alles wat u over kindermishandeling moet weten
Het boek geeft informatie over wettelijke kaders en het beleid in Nederland, maar ook over oorzaken, gevolgen en signalen van kindermishandeling. Een belangrijk deel gaat over het praktisch handelen - van de wettelijk verplichte meldcode tot gesprekvoering met ouders. Daarbij worden veel voorbeelden en praktische tips gegeven. De gids biedt daarnaast actuele informatie over de werkwijze van instanties en verantwoordelijkheden van professionals na de invoering van de Jeugdwet. Belangrijk, want gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de aanpak van kindermishandeling. De Advies en Meldpunten Kindermishandeling en de steunpunten huiselijk geweld zijn geïntegreerd en verder gegaan als Veilig Thuis. De toegang naar jeugdhulp gaat niet meer via bureau Jeugdzorg maar via sociale wijkteams of Centra voor Jeugd en Gezin. Dit levert veel nieuwe vragen op die deze gids helpt te beantwoorden met een beschrijving van onder andere:

 • De laatst bekende cijfers
 • Nieuwe relevante wetten (Wmo en Jeugdwet)
 • De gewijzigde toegangsfunctie
 • Verandering van AMK naar Veilig Thuis
 • Inspecties van Veilig Thuis en de rol van gemeenten
 • De stappen van de meldcode
 • De nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen
 • Het onderzoek van Verwey Jonker
 • Richtlijnen voor professionals

Voor professionals en studenten
In dit compacte naslagwerk is alles over kindermishandeling overzichtelijk te vinden, inclusief een groot aantal internetlinks naar meer achtergrondinformatie. Dat maakt deze gids een must voor iedereen die met kinderen en ouders/opvoeders werkt of te maken krijgt. Van medewerkers in de jeugdzorg tot studenten. En van gezinscoaches tot leerkrachten, politieagenten en medewerkers van kinderdagverblijven.

“Eigenlijk te gek dat ik na bijna veertig jaar onderwijservaring nu pas in aanraking kom met een dergelijk overzichtelijk, compleet en geactualiseerd werk.
Ministerie van VWS, stuur deze gids naar alle instanties die in hun werk te maken krijgen met kinderen en hun ouders/opvoeders!”
Josje Jaasma, onderwijsprofessional 
Bekijk hier de volledige recensie